Call Center

1900 969 690

Hotline

097 276 5555

Bảo hiểm trễ chuyến bay

VNI bảo hiểm cho những thiệt hại về thời gian có thể phát sinh do chuyến bay khởi hành trễ theo lịch trình định sẵn của hãng hàng không.
Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:

 • Từ 18 tuổi trở lên. Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi phải được mua bởi cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp với tư cách là chủ hợp đồng.
 • Mua bảo hiểm trễ chuyến bay ít nhất 12 giờ trước thời gian khởi hành chuyến bay.

Là hành khách đã có mã đặt chỗ (số vé) của hãng hàng không chuyên chở theo lịch trình được nêu rõ trong đơn bảo hiểm và có vé hành khách có giá trị tại thời điểm bị trễ chuyến

Phạm vi bảo hiểm

VNI bảo hiểm cho những thiệt hại về thời gian có thể phát sinh do chuyến bay khởi hành trễ theo lịch trình định sẵn của hãng hàng không.

Mức trách nhiệm bảo hiểm
 • Mức trách nhiệm đối với hãng hàng không Vietjet Air:
     - Chương trình 1: Từ 350,000 VNĐ - 700,000 VNĐ / 1 người / 1 vụ
     - Chương trình 2: Từ 600,000 VNĐ - 1,200,000 VNĐ / 1 người / 1 vụ
 • Mức trách nhiệm đối với hãng hàng không khác:
     - Chương trình 1: Từ 350,000 VNĐ - 700,000 VNĐ / 1 người / 1 vụ
     - Chương trình 2: Từ 600,000 VNĐ - 1,200,000 VNĐ / 1 người / 1 vụ

 

Phí bảo hiểm

Quy tắc áp dụng

Theo Quy tắc bảo hiểm trễ chuyến bay ban hành theo quyết định số 724/2019/QĐ-BHHK ngày 10/12/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Quy trình mua hàng

Nhập thông tin cơ bản
Tính phí bảo hiểm
Thông tin người được bảo hiểm
Tóm tắt đơn hàng
Xác nhận thanh toán
Loading…