Call Center

1900 969 690

Hotline

097 276 5555

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô - xe máy

Đối tượng bảo hiểm

Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Phạm vi bảo hiểm

1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

2. Thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra.

Mức trách nhiệm bảo hiểm
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người: 150 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản: 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

 

Thời hạn bảo hiểm

Khách hàng có thể lựa chọn thời hạn bảo hiểm từ 1 năm – 3 năm.

Phí bảo hiểm

1. Mô tô 2 bánh:

  • Từ 50 cc trở xuống, xe máy điện: 55.000 đồng/năm.
  • Trên 50 cc: 60.000 đồng/năm.

 

2. Xe mô tô 3 bánh: 290.000 đồng/năm.

 

3. Xe gắn máy (bao gồm xe máy điện) và các loại xe cơ giới tương tự:

  • Xe máy điện: 55.000 đồng/ năm.
  • Các loại xe còn lại: 290.000 đồng/năm.

(Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT).

Chi tiết theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC của Bộ tài chính.

Quy tắc áp dụng

Theo quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP.

Quy trình mua hàng

Nhập thông tin cơ bản
Tính phí bảo hiểm
Thông tin người được bảo hiểm
Tóm tắt đơn hàng
Xác nhận thanh toán
Loading…