Call Center

1900 969 690

Hotline

097 276 5555

Bảo hiểm học sinh sinh viên

Bảo hiểm học sinh sinh viên là một loại hình bảo hiểm tự nguyện với chi phí mua bảo hiểm rất nhỏ, nhưng lợi ích mà nó mang lại rất thiết thực.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bảo hiểm học sinh là một loại hình bảo hiểm tự nguyện với chi phí mua bảo hiểm rất nhỏ, nhưng lợi ích mà nó mang lại rất thiết thực. Việc tham gia bảo hiểm này nhằm bù đắp kịp thời hậu quả do tai nạn bất ngờ, ốm đau bệnh tật xảy ra với học sinh, hỗ trợ cho gia đình khắc phục khó khăn và sớm cho con em mình trở lại học tập bình thường. Hãy chọn mua để tính mạng và sức khoẻ của con em mình luôn được bảo vệ một cách tốt nhất

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

VNI nhận bảo hiểm cho học sinh đang theo học từ cấp nhà trẻ đến đại học tại Việt Nam.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng không (VNI), bồi thường  không thuộc phần loại trừ, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam trong những trường hợp sau đây:.

1.         Phạm vi bảo hiểm A: Chết do mọi nguyên nhân.

2.         Phạm vi bảo hiểm B: Thương tật thân thể do tai nạn.

3.         Phạm vi bảo hiểm C: phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật.

4.         Phạm vi bảo hiểm D: nằm viện do Ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai  nạn.

5.         Trợ cấp mai táng phí.

HÌNH THỨC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM

Ấn chỉ bảo hiểm điện tử sẽ được gửi tới quý khách hàng vào địa chỉ email đã đăng ký sau khi khách hàng thực hiện mua và thanh toán thành công phí bảo hiểm.

Quy trình mua hàng

Nhập thông tin cơ bản
Tính phí bảo hiểm
Thông tin người được bảo hiểm
Tóm tắt đơn hàng
Xác nhận thanh toán
Loading…