Call Center

1900 969 690

Hotline

097 276 5555

Bảo hiểm nhà tư nhân

Tham gia bảo hiểm nhà tư nhân của VNI, ngôi nhà của bạn sẽ được bảo hiểm trước những rủi ro giúp bạn và gia đình bảo toàn tài sản, an tâm tận hưởng cuộc sống.
Giới thiệu chung

Là loại hình bảo hiểm dành cho ngôi nhà và các tài sản bên trong ngôi nhà của bạn như: Tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lănh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, gia bảo, đồ cổ, đồ thờ cúng, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, vật sống, vật nuôi.

VNI sẽ trả bồi thường cho người tham gia bảo hiểm trong các trường hợp hỏa hoạn và sét đánh xảy ra với ngôi nhà và các tài sản  được liệt kê trong hợp đồng thuộc phạm vi bảo hiểm.

Đối tượng BH
  • Ngôi nhà bao gồm cả trang thiết bị nội thất cố định, cổng, hàng rào.
  • Tài sản bên trong bao gồm các đồ đạc, dụng cụ gia đình, máy móc và các Tài sản khác đặt bên trong Ngôi nhà nhưng không bao gồm tiền, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ cổ trừ khi những Tài sản này được VNI chấp thuận bằng văn bản.
Phạm vi bảo hiểm

VNI chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được liệt kê dưới đây và không thuộc các điểm loại trừ trong quy tắc bảo hiểm của VNI:

  • Hỏa hoạn, sét đánh;
  • Nổ;
  • Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào;
  • Giông bão, lũ lụt;
  • Vơ hay tràn nước từ các bể chứa, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn;
  • Xe cộ hay súc vật không thuộc quyền sở hữu hay kiểm soát của người được bảo hiểm hay người làm thuê cho họ đâm vào;
  • Động đất;
  • Trộm cắp: Mức bồi thường tối đa 200 triệu đồng.
Tiện ích sản phẩm

Quy trình mua hàng

Nhập thông tin cơ bản
Tính phí bảo hiểm
Thông tin người được bảo hiểm
Tóm tắt đơn hàng
Xác nhận thanh toán
Loading…